Útvonal tervezõ
Ópusztaszer >>

Ajánlatunk

 

Szálláshely keresés:

ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer

Képgaléria:
ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer
ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer
ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer ÓPUSZTASZERI Nemzeti Történeti Emlékpark - Ópusztaszer
Információ, szállásfoglalás
Típus: hagyományõrzõk,
Cím:
6767 Ópusztaszer Szoborkert 68.
Csongrád
Nyitvatartás: egész évben
Az Emlékpark nyitva tartása
2004. január 1-tõl április 30-ig 9-16 óráig
2004. május 1-tõl szeptember 30-ig 9-18 óráig
2004. október 1-tõl 2004. december 31-ig 9-16 óráig
A körkép épületén kívül található kiállítások 2004. április 1. és 2004. október 31. között tekinthetõk meg, hétfõ kivételével valamennyi napon a nyitvatartási rendnek megfelelõen. Húsvéthétfõ és pünkösdhétfõ rendezvényi nap, ezért ezeken a napokon valamennyi külsõ kiállítás látogatható
Telefon: 06-62-275-133, 06-62-275-167
Fax: 06-62-275-007
Web: www.opusztaszer.hu
Fizetõeszköz:
Szolgáltatásaink
Közösen használható: buszparkoló, büfé, étterem, füves kert, parkoló, telefon, WC,
Bemutatkozás
Üdvözöljük Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban!

A legenda és a valóság földjének múltja beláthatatlan messzeségekbe vezet. Legelõször Béla király jegyzõje, Anonymus említi meg híres Gesta Hungarorum-ában ezt a területet, mint az elsõ országgyûlés helyét, egyben a Szer elnevezésre is magyarázatot ad: 'ott ejtették meg a szerét az ország egész dolgának'. Tudniillik a honfoglaló Árpád fejedelem és vezérei. A nagynevû krónikás szerint az addigi szokásjogokat törvényekkel egészítették ki és birtokadományozásokra is sor került.
Ennek tiszteletére épült fel az emlékpark.

Olyan múzeumegyüttes épült, amely régészeti, történeti, mûvelõdéstörténeti, képzõmûvészeti, természettudományos és néprajzi gyûjteményeit, kiállításait élményt adó programokkal, szórakoztatást szolgáló rendezvényekkel is kiegészíti.
A szimbolikus jelentõségûvé vált helyen már a millennium idején, 1896-ban emlékmûvet emeltek Árpádnak.
Az 1970-ben megkezdett régészeti ásatások során megtalálták egy középkori nemzetségi templom és kolostor romjait, majd Szer mezõváros maradványait. Már ekkor megfogalmazódott a Nemzeti Történeti Emlékpark gondolata, megvalósítására emlékbizottságot alapítottak. Elhatározták a megyét bemutató szabadtéri néprajzi múzeum létrehozását, majd a Feszty-körkép restaurálását.


Állandó kiállítások:

- Feszty Árpád: A magyarok bejövetele

A 120 méter hosszú, 15 méter magas és 38 méter átmérõjû kört formázó panorámakép a festõi eszközök, a mûvészi fantázia segítségével és nézõi képzelõerejének jóvoltából idézi fel történelmünk 11 évszázaddal ezelõtti eseményének, a honfoglalásnak néhány elképzelt epizódját. Feszty Árpádot több festõtársa segítette a két évig, 1892-tõl 1894-ig tartó alkotómunkában: a tájképi részleteket Mednyánszky Lászlónak, a lovas csatajeleneteket Vágó Pálnak köszönhetjük.

- Promenád 1896

- Szer monostora és kora

- Romkert

A korábban feltárt, középkori harangöntõ gödör alján csaknem hiánytalanul megtalálták egy középkori harang öntõformáját (2118 darabban!). A Vályi Katalin régész vezette feltárás (1993) után az MTA Régészeti Intézetében M. Glattfelder Lúcia restaurálta az öntõformát, s ennek köszönhetõen az emlékpark újabb, ritkaságszámba menõ értékkel gazdagodott: Máté István szobrászmûvész és Makk József kohómérnök ugyanis 1997 nyarán újra kiöntötte a féltonnás bronzharangot. Püspöki fölszentelése óta a romkert új dísze a Szent Gellért-harang.


- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Szatócsbolt és pékmûhely
Szegedi tanya
Szegedi tanya muskátlis ablaka
Községháza
Fazekasmûhely
Széldaráló
Tanyasi elemi népiskola
Szentesi tanya (Boglya-formájú kerek ól)
Szentes-donáti szélmalom
Csongrádi halászház
Nyári utcarészlet a szegedi napsugaras házzal
Kisvasút és vasútállomás
A tiszai fafeldolgozást bemutató kiállítás és gátõrház
Pékség
Útõrház
Imrehegyi Erdészház

- Az erdõ és az ember

Az Erdõ és ember állandó kiállítás tíz fából készült jurtaszerû - a honfoglaló magyarok világára emlékeztetõ - pavilonban található, amelyekkel szemközt egy kis kéttornyú ökumenikus kápolna áll. Az épületeket Csete György és Dulánszky György tervezte. A pavilonok két ötös blokkra tagolódnak. A tíz pavilonban - Magyarországon egyedülállóan - az erdõ (a fa) és az ember kapcsolatát bemutató kulturtörténeti kiállítás tekinthetõ meg.
Az elsõ három pavilonban az erdõ kialakulását és Magyarország erdõit láthatja a nézõ. Majd a két egymásba nyíló egységben a hazai erdõgazdálkodás története következik.

A második pavilon-blokk elsõ egységét idõszakos kiállítások számára tartottuk fenn. A hetes pavilonban a századforduló (1879-1918) erdészeinek élete elevendik meg. A nyolcadik pavilonban a fa kézi erõvel történõ kitermelését és megmunkálását ismerhetik meg a látogatók. A kilencedik pavilon kiállítása a fának a közlekedésben és a szállításban betöltött szerepét mutatja be. Az utolsó - tizedik - pavilon kiállítása magyarországi példák segítségével igyekszik megmutatni a fának az építészetben betöltött szerepét.
Az ökumenikus kápolna meghitt csöndje alkalmat kínál a vendégnek egy kis meditációra, ha igénye van rá, imádkozásra. Belsejét Csete Ildikó textílmûvész és Nagy István népi fafaragó munkái díszítik..

- Világmagyarság Hajléka

-Nomád park

-Árpád emlékmû

A fõsétány végén kialakított dísztéren található az 1896-ban emelt, klasszicizáló Árpád-emlékmû, melynek alkotópárosa Berczik Gyula építész és Kallós Ede szobrász.
Az 1997-98-ban újrafaragtatott szobor (Buzál Károly a szobrász) hatásos háttérdíszlet a nemzeti ünnepek ceremóniáihoz, s más rendezvényeken. Névadója is lett a falu hagyományos népünnepélyének: a régebben szeptember elsõ vasárnapján tartott összejöveteleket ma is emlegetik - szobori búcsúként - Ópusztaszeren. (Az Árpád-emlékmû mészkõtestének zugaiban apró páfrányka zöldell. Érdekesség, hogy a Vereckei-hágó környékén is él e faj.)

Lovasprogramok

'NOMÁDOK'
lovasprogramok, bemutatók, vándortúrák, jurtaszállás, lovasoktatás és tanácsadás

Magyarországon egyetlen múzeumi kiállítóhely - az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark - õrzi a XI évszázaddal ezelõtt lejátszódó honfoglalás emlékét. A Feszty-körkép a képzõmûvészet sajátos eszközeivel, látásmódjával idézi fel ezt a sorsdöntõ eseményt.
Az emlékparkban látható lovas nomád harci játékok keretében néhány vállalkozó szellemû fiatal - bár õk a XXI. század gyermekei - beavatja a nézõt, ha kedve támad, bevonja a nomád népek mindennapjaiba.
A korhû ruhákban bemutatott haditorna megtekinthetõ a lovaspályán 11.30 és 14.30 órai kezdéssel.

Belépõjegy ára:
felnõtteknek: 500 Ft
Diákoknak: 400 Ft
Lovaglási lehetõség: 1 kör 300 Ft
Íjászat: 5 lövés 150 Ft

A torna a jelzett idõpontokon kívül is megrendelhetõ a Feszty-körképhez szóló jegyrendelésekkel együtt.


2004. évi jegyárak.

Sétálójegy
A hétfõi napokra váltható, amelyeken a külsõ kiállítások zárva tartanak (kivétel húsvéthétfõ és pünkösdhétfõ, amikor parkbelépõt kell váltani annak, aki a Feszty-körképet nem akarja megtekinteni). 500 Ft

Egész napra szóló parkbelépõ
A Feszty-körkép és a Panoptikum kivételével az Emlékpark valamennyi kiállításának megtekintésére feljogosít. 800.- Ft

Feszty-körkép
(egész napra szóló parkbelépõt is tartalmaz!)
Felnõtt: 1600.- Ft
Diák, nyugdíjas, katona:1100.- Ft

Panoptikum
(a körkép épületében, külön belépõvel)
Felnõtt:350.-Ft
Diák, nyugdíjas, katona: 250.- Ft


Reméljük ajánlatunk elnyerte tetszését , várja Önt Ópusztaszer!Hasznos tippek!

 • További Ópusztaszer-i szállások

 • Megközelítés

 • Útvonal tervezõ - nem gond az utazás! Tervezze meg most!
 • Információ, szállásfoglalás:

  Cím:
  H-6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.
  Tel: 06-62-275-133, 06-62-275-167


  © Minden jog fenntartva! 2004-2023.

  Rólunk | Kapcsolat